×

COVID-19

12. maj 2020

På denne side finder du vores nyheder relateret til COVID-19-situationen.

Vær opmærksom på, at nyhederne kan indeholde oplysninger, der ikke længere er aktuelle.   

COVID19-opgaver i styrelsen

Fra medio december til foreløbigt 1. februar 2021 indgår mange af styrelsens medarbejdere i COVID-19-beredskabet og varetager derfor ikke deres ordinære opgaver. 
Offentliggjort den 17. december 2020

Visse patientrettigheder kan stadig suspenderes

Her kan du læse om regionernes ret til at se bort fra visse patientrettigheder på grund af COVID-19-situationen. 
Offentliggjort den 17. december 2020. 

Dialogsager sendes igen til regionerne

Her kan du læse om genoptagelse af dialogsager og mulige ændringer for disse.
Offentliggjort den 12. maj 2020.

COVID-19 påvirker afholdelse af dialogsamtaler 

Her kan du læse om, at regionerne og Styrelsen for Patientklager (STPK) har aftalt, at STPK for at undgå at belaste sundhedsvæsenet midlertidigt ikke fremsender klagesager, hvor en patient eller pårørende har ønsket dialog, til regionerne.
Offentliggjort den 1. april 2020.

Spørgsmål om COVID-19 og klagesager 

Her kan du læse om, hvordan COVID-19 påvirker sagsbehandlingen af verserende klagesager. Du kan også læse om scenarier, hvor COVID-19-situationen kan påvirke behandlingsmulighederne og dermed eventuelt afgørelsen af en klagesag.
Offentliggjort den 26. marts 2020. 

Vigtigt at ledelse afgiver udtalelse i klagesager

Her kan du læse om betydningen af udtalelser fra afdelingsledelser i Disciplinærnævnssager, hvor der er klaget over en eller flere sundhedspersoner, og styrelsessager, hvor der er klaget over et behandlingssted. 
Offentliggjort den 20. marts 2020.

Ny bekendtgørelse suspenderer midlertidigt visse patientrettigheder

Her kan du læse om og finde link til en bekendtgørelse, som giver regionerne ret til at se bort fra visse patientrettigheder fra den 18. marts til den 1. juli.
Offentliggjort den 19. marts 2020.

 

Links

Du kan læse mere om patientsikkerhed og COVID-19 på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Se også myndighedernes samlede hjemmeside med information om Coronavirus/COVID-19