×

Behandlingsklager

Opdateret 1. januar 2019

Kontorchef, Aarhus 1. Kontor

Kontorchef Anne Sofie Hedemann

Anne Sofie Hedemann

ahed@patientombuddet.dk
72 33 06 40

Kontorchef, Aarhus 2. Kontor

Kontorchef Pernille Fendinge

Pernille Fendinge

pefe@patientombuddet.dk
72 33 05 80

Opgaver

Kontorerne for Behandlingsklager varetager følgende opgaver:

  • Behandlingsklager
  • Sekretariat for Det Psykiatriske Ankenævn
  • Sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
  • Sekretariat for Tvangsbehandlingsnævnet
  • Møder i Det Rådgivende Praksisudvalg
  • Formandsmøder i nævnet