×

Erstatning

Opdateret 1. januar 2019

Kontorchef

Charles Conrad

cbvc@stpk.dk
72 33 05 00

Sektionsleder

Portræt af Rikke Nielsen

Rikke Nielsen

rin@stpk.dk
72 33 07 79

Sektionsleder

Portræt af Susanne Simonsen

Susanne Simonsen

ss@patientombuddet.dk
72 33 07 80

Opgaver

Kontoret for Erstatning varetager følgende opgaver:

  • Sekretariatsbetjening af Ankenævnet for Patienterstatningen
  • Sekretariatsbetjening af Abortankenævnet
  • Afgørelse af sager om godtgørelse til indirekte asbestofre
  • Sagsforberedelse: Sagsoprettelse, journalisering, posthåndtering, indhentelser, udsendelser, mødeplanlægning
  • Øvrig bistand til ankenævnets afdelinger
  • Sagsbehandling: Udarbejdelse af afgørelser, deltagelse på nævnsmøder, varetagelse af ankenævnets retssager