×

Jura og Rettigheder

Opdateret 26. oktober 2020

Kontorchef

 

Søren Enggaard Stidsen

sest@stpk.dk
72 33 07 20

Opgaver

Jura og Rettigheder varetager følgende opgaver:

  • Patientrettighedssager, herunder visitation og sagsoplysning
  • Kontaktforum for patientvejledere
  • Aktindsigt efter offentlighedsloven
  • Persondatasikkerhed
  • Vurdering af lægeerklæringer i sager om indfødsret
  • Retssager
  • Juridisk kvalitetssikring af høringssvar m.v.
  • Juridiske sagsbehandlingsvejledninger