×

Patientrettigheder

Opdateret 1. januar 2019

Kontorchef

Søren Enggaard Stidsen

ses@patientombuddet.dk
72 33 07 20

Opgaver

Kontoret for Patientrettigheder varetager følgende opgaver: