×

Patientrettigheder

Opdateret 1. juli 2018

Kontorchef

Søren Enggaard Stidsen

ses@patientombuddet.dk
72 33 07 20

Opgaver

Kontoret for Patientrettigheder og International Sygesikring varetager følgende opgaver: