×

Sekretariat for Ankenævn

Opdateret 1. januar 2019

Kontorchef

Charles Conrad 

Charles Conrad

cbvc@stpk.dk
72 33 05 00

Sektionsleder

Rikke Nielsen

rini@stpk.dk
72 33 07 79

Opgaver

Sekretariat for Ankenævn varetager følgende opgaver:

  • Sekretariatsbetjening af Ankenævnet for Patienterstatningen
  • Sekretariatsbetjening af Abortankenævnet
  • Afgørelse af sager om godtgørelse til indirekte asbestofre
  • Sagsforberedelse: Sagsoprettelse, journalisering, posthåndtering, indhentelser, udsendelser, mødeplanlægning
  • Øvrig bistand til ankenævnets afdelinger
  • Sagsbehandling: Udarbejdelse af afgørelser, deltagelse på nævnsmøder, varetagelse af ankenævnets retssager