×

Sekretariat for Ankenævn

Opdateret 26. oktober 2020

Kontorchef 

Charles Conrad

cbvc@stpk.dk
72 33 05 00

Sektionsledere

Rikke Nielsen

rini@stpk.dk
72 33 07 79

 

Ditte Engholm Momme

diem@stpk.dk

Opgaver

Sekretariat for Ankenævn varetager følgende opgaver:

  • Sekretariatsbetjening af Ankenævnet for Patienterstatningen
  • Sekretariatsbetjening af Abortankenævnet
  • Sekretariatsbetjening af Det Psykiatriske Ankenævn
  • Afgørelse af sager om godtgørelse til indirekte asbestofre
  • Sagsforberedelse: Sagsoprettelse, journalisering, posthåndtering, indhentelser, udsendelser, mødeplanlægning
  • Øvrig bistand til ankenævnets afdelinger
  • Sagsbehandling: Udarbejdelse af afgørelser, deltagelse på nævnsmøder, varetagelse af ankenævnets retssager