×

Vores opgaver

Opdateret 30. maj 2020

Styrelsen for Patientklager udfører en række opgaver:

Derudover er Styrelsen for Patientklager sekretariat for:

  • Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over konkrete sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling.
  • Ankenævnet for Patienterstatningen, som behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen om behandlings- og lægemiddelskader.
  • Det Psykiatriske Ankenævn, som behandler klager over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om blandt andet tvangsbehandling.
  • Abortankenævnet, som har til opgave at behandle klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd.
  • Tvangsbehandlingsnævnet, som har til opgave at behandle klager over lægers beslutninger om anvendelse af tvang.