×

Årsrapporter

Opdateret 13. juni 2018

Årsrapporterne indeholder virksomhedsregnskab og beskriver resultater og målopfyldelse i forhold til resultatkontrakten med Sundheds- og Ældreministeriet.

Styrelsen for Patientklagers årsrapport er en afrapportering af styrelsens faglige krav (resultatkrav) og af de økonomiske resultater og krav i form af overholdelse af bevilling mv.

Styrelsen for Patientklager blev oprettet i juli 2018 ved en opdeling af Styrelsen for Patientsikkerhed. Nedenfor finder du derfor tidligere års resultatkontrakter for Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerhed.