×

Abortankenævnets årsberetning for 2016

6. april 2017

Med udgivelsen af Abortankenævnets årsberetning for 2016 genindfører nævnet sin årlige beretning om nævnets arbejde, idet årsberetningen ikke har været udgivet siden 2010.

Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 1. januar 2016 overtaget sekretariatsbetjeningen af Abortankenævnet. Det er både styrelsens og Abortankenævnets ambition at udvise åbenhed omkring nævnets virke og praksis, hvilket årsberetningen for 2016 afspejler.

Årsberetningen indeholder en gennemgang af praksis og en redegørelse over Abortankenævnets opgaver i 2016. Der er i årsberetningen blandt andet redegjort for Abortankenævnets ankesager, tilsynssager, møde med de regionale samråd og bemærkninger til de nye retningslinjer for fosterdiagnostik.

Årsberetningen indeholder også en statistik over afgørelser om abort, forsterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i Abortankenævnet.

Læs Abortankenævnets beretning for 2016