×

Ankenævnet for Patienterstatningens årsberetning 2016

16. maj 2017

Ankenævnet for Patienterstatningen behandler anker over afgørelser fra Patienterstatningen om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader. Årsberetningen gennemgår ankenævnets nøgletal, herunder antal sager og afgørelser, fordeling af afgørelser på sagstyper samt ændringsprocent for 2016. Herudover er der oplysninger om sagsbehandlingstiden og sagernes forløb i ankenævnet.

I årsberetningen findes også et afsnit, der beskriver ankenævnets retssager. Blandt andet har Højesteret i 2016 afsagt dom i tre af ankenævnets sager, som vedrørte skæringstidspunktet mellem retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og retten til erstatning for tab af erhvervsevne. Dommene gennemgås og kommenteres i årsberetningen. Derudover indeholder beretningen oplysninger om sager vedrørende bivirkninger efter vaccinationer.

Læs årsberetningen