×

Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning for 2016

9. maj 2017

Det Psykiatriske Ankenævn udgiver hermed årsberetningen, der gennemgår praksis fra 2016 om forskellige former for tvangsindgreb efter psykiatriloven.

Årsberetningen har igen i år fokus på ankenævnets praksis vedrørende tvangsbehandling og indgivelse af beroligende middel med magt.

I beretningen fokuseres på de særlige problemstillinger vedrørende sædvanlig dosis, herunder kravet til en konkret og individuel begrundelse for at gå ud over sædvanlig dosering. Kravene til motivation og betænkningstid beskrives, herunder kravet om dokumentation. Derudover gennemgås praksis for forsøg på mindre indgribende foranstaltninger ved indgivelse af beroligende middel med magt. Her fokuseres i særdeleshed på, hvordan dette dokumenteres ved disse indgreb.

Ankenævnet refererer i beretningen udvalgte afgørelser, som beskriver disse problemstillinger.

Læs årsberetningen