×

Statistiske oplysninger om patientklager for 2016

29. maj 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver årligt statistiske oplysninger om patientklager. Denne statistik indeholder oplysninger om indkomne og oprettede sager, gennemsnitslige sagsbehandlingstider, afgørelser fordelt på faggrupper, geografisk, efter hændelsessted og efter diagnoser, afgjorte rettighedssager fordelt geografisk, samt sager, hvor der er anmodet om tiltalerejsning.

Læs Statistiske oplysninger om patientklager 2016