×

2018

 • Årsberetning for klagesager 2017

  | 13. november 2018 |

  Denne beretning samler redegørelser for patientklager, sagsbehandlingstider, styrelsens afgørelser af klager, dialog hos regionerne, Det Rådgivende Praksisudvalg, patientrettigheds

 • Årsberetning for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 2017

  | 29. juni 2018 |

  Vores afgørelser i klagesagerne beskriver og fastlægger normen for almindelig anerkendt faglig standard. Og dermed beskriver vores afgørelser de forløb, der lever op til lov

 • Abortankenævnets årsberetning 2017

  | 28. juni 2018 |

  Abortankenævnets årsberetning giver en oversigt over ankenævnets og de regionale samråds arbejde i det forgangne år. Årsberetningen er inddelt sådan, at der

 • Årsberetning fra Ankenævnet for Patienterstatning

  | 15. juni 2018 |

  Ankenævnet for Patienterstatning har i 2017 truffet 3.200 afgørelser, og lever dermed op til årets mål. Sagsbehandlingstiden blev fastholdt under 6 måneder. Det tog i ge

 • Statistiske oplysninger om patientklager i 2017

  | 12. juni 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver årligt statistiske oplysninger om patientklager. Denne statistik indeholder oplysninger om indkomne og oprettede sager, gennemsnitslige sagsbehandlingstide

 • Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning 2017

  | 1. maj 2018 |

  Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning har også i 2017 år haft fokus på tvangsbehandling og indgivelse af beroligende middel med magt. Det skyldes, at ankenævnet s

 • Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2017

  | 11. april 2018 |

  Årsrapporten vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2017.  Styrelsen for Patientsikkerhed opnåede i 201