×

2018

  • Årsberetning for klagesager 2017

    | 13. november 2018 |

    Denne beretning samler redegørelser for patientklager, sagsbehandlingstider, styrelsens afgørelser af klager, dialog hos regionerne, Det Rådgivende Praksisudvalg, patientrettigheds