×

Årsberetning for klagesager 2017

13. november 2018

Denne beretning samler redegørelser for patientklager, sagsbehandlingstider, styrelsens afgørelser af klager, dialog hos regionerne, Det Rådgivende Praksisudvalg, patientrettighedsklager og klager over Udbetaling Danmarks afgørelser.

Læs årsberetningen for klagesager i 2017