×

Årsberetning for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 2017

29. juni 2018

Vores afgørelser i klagesagerne beskriver og fastlægger normen for almindelig anerkendt faglig standard. Og dermed beskriver vores afgørelser de forløb, der lever op til lovgivningens krav om omhu og samvittighedsfuldhed og dem der ikke lever op til dette krav.

I 2017 har vi set en stigning i antallet af nye klager. Stigningen var på ca. 6 % i forhold til 2016. Vi har også konstateret en stigning i sagsbehandlingstiden.

Læs årsberetningen