×

Årsberetning fra Ankenævnet for Patienterstatning

15. juni 2018

Ankenævnet for Patienterstatning har i 2017 truffet 3.200 afgørelser, og lever dermed op til årets mål. Sagsbehandlingstiden blev fastholdt under 6 måneder. Det tog i gennemsnit 5,2 mdr. fra ankenævnet modtog en sag, til den var behandlet og endeligt afsluttet.

Der verserer løbende 5-600 retssager mod ankenævnet, og Kammeradvokaten har, som statens advokat, tidligere ført disse sager. Efter politisk beslutning skulle denne opgave dog konkurrenceudsættes i 2017 - Ankenævnets sekretariat har stået for arbejdet med at lave udbudsmateriale og kravspecifikationer samt at gennemføre budrunde. Horten Advokatpartnerselskab vandt og skal varetage alle nye retssager, der anlægges mod ankenævnet i 2018 og frem.

Læs hele Årsberetningen fra Ankenævnet for Patienterstatning