×

Abortankenævnets årsberetning 2017

28. juni 2018

Abortankenævnets årsberetning giver en oversigt over ankenævnets og de regionale samråds arbejde i det forgangne år.

Årsberetningen er inddelt sådan, at der i den første del er en statistisk gennemgang af sagerne ved Abortsamrådene, fordelt på de enkelte områder. Anden del indeholder en kort statistisk oversigt over de sager, som blev indbragt for Abortankenævnet. Tredje del indeholder en oversigt over tilsynssagerne, og endelig indeholder sidste del en kort praksisgennemgang af sagerne ved Abortankenævnet.

Abortankenævnet har oplevet et sagsfald igennem de sidste par år, men kom i 2017 op på niveau med sagsantallet i 2012, og traf afgørelse i 55 sager. Langt størstedelen af disse sager vedrører anmodning om tilladelse til abort, særligt på medicinsk eller socialt grundlag, men Abortankenævnet har også truffet afgørelse i to sager vedrørende sterilisation.

Læs årsberetningen