×

Statistiske oplysninger om patientklager i 2017

12. juni 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver årligt statistiske oplysninger om patientklager. Denne statistik indeholder oplysninger om indkomne og oprettede sager, gennemsnitslige sagsbehandlingstider, afgørelser fordelt på faggrupper, geografisk, efter behandlingssted og efter diagnoser, afgjorte rettighedssager fordelt geografisk, samt sager, hvor der er anmodet om tiltalerejsning.

Læs Statistiske oplysninger om patientklager 2017