×

Årsberetning fra Det Psykiatriske Ankenævn 2018

4. juli 2019

Det Psykiatriske Ankenævn er ankeinstans for afgørelser truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Nævnenes Hus.  Det Psykiatriske Ankenævn er et fast udpeget nævn, der består af fem medlemmer.

I 2018 modtog Det Psykiatriske Ankenævn 205 klager over afgørelser truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn. Ankenævnet afgjorde i 2018 144 sager, men afsluttede i alt 155 sager.

Læs mere i Årsberetningen 2018