×

Årsberetning fra Ankenævnet for Patienterstatningen

19. maj 2020

Ankenævnet for Patienterstatningen modtog sidste år 2.988 sager og afgjorde 2.769 sager. 

Læs meget mere om årets resultater, herunder produktionsfremgang, i den nye årsberetning fra Ankenævnet.