×

Årsberetning fra det Psykiatriske Ankenævn 2019

20. april 2020

I 2019 modtog ankenævnet 180 klager truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn. Til sammenligning modtog nævnet 205 sager i 2018. Antallet af indkomne klager er dermed faldet.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var på 6,3 måneder  

Læs årsberetning 2019