2.940 erstatningsankesager i 2021

Som patient har du mulighed for at klage over en afgørelse fra Patienterstatningen. Det kan gøres til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Nævnet modtog i alt 2.940 ankesager sidste år. Det viser den seneste årsberetning for 2021.

Årsberetningen viser også, at langt de fleste (2.740 sager) handlede om behandlingsskader. En mindre del (200 sager) handlede om lægemiddelskader. I langt de fleste sager, 93 procent, var sagerne anket af patienterne.

Sagsbehandlingstiden faldt fra 6,7 måneder til 5,1 måned i gennemsnitlig sagsbehandlingstid.

I alt blev der i nævnet truffet 2.861 afgørelser i 2021.

Om nævnet

Ankenævnet for Patienterstatningen er det største nævn, styrelsen sekretariatsbetjener. Der er i alt 10 afdelinger med 10 medlemmer i hver afdeling.

Hver afdeling er sammensat er en dommer, 2 sagkyndige og repræsentanter fra Advokatrådet, Danske Regioner, KL, Forsikring og Pension, Danske Handicaporganisationer, Forbrugerrådet Tænk og Danske Patienter.

Læs mere

I årsberetningen kan du læse mere om nævnets arbejde, herunder hvor mange afgørelser nævnet ændrede i løbet af året.

Download årsberetningen