Afgørelse: Kritik for manglende journalføring af assistance

Reservelæge får kritik for ikke at journalføre assistance fra en afdelingslæge og en overlæge. Reservelægen indkaldte til undersøgelsen først en afdelingslæge og senere en overlæge, da undersøgelsen ikke kunne gennemføres uden assistance.