Afgørelse: Regionen skal ikke udbetale kørselsgodtgørelse, når patienten selv betaler for behandlingen

Regionen skulle ikke udbetale kørselsgodtgørelse til speciallæge, da behandlingerne ikke var betalt af regionen, og derfor ikke omfattet af reglerne om kørselsgodtgørelse.