COVID-19: Ny bekendtgørelse suspenderer midlertidigt visse patientrettigheder

I forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom (COVID-19) har Sundheds- og ældreministeren udstedt en bekendtgørelse, som giver regionerne ret til at se bort fra visse patientrettigheder fra den 18. marts til den 1. juli 2020.

Det er i praksis personalet på sygehuse m.v., som træffer beslutningen.

Det drejer sig bl.a. om:

•       Retten til at blive udredt på sygehus inden for 30 dage
•       Retten til at blive undersøgt eller behandlet på sygehus inden for 30 dage
•       Retten til at få et indkaldelsesbrev senest 8 hverdage efter henvisning til sygehus

Desuden kan regioner og kommuner beslutte at udskyde eller nedprioritere visse behandlinger, f.eks. behandling som ikke er akut.

Din region skal informere dig, hvis dine rettigheder suspenderes, og hvis du ikke kan få den planlagte behandling. 

Du kan stadig klage, hvis du mener, at dine rettigheder er blevet tilsidesat, eller at der er sket fejl ved din behandling.