Ny årsberetning fra Abortankenævnet

Årsberetningen 2021 fra Abortankenævnet er netop blevet publiceret på vores hjemmeside.

Den viser, at nævnet behandlede 38 ankesager sidste år. Langt de fleste (35 sager) handlede om abort. Tre af sagerne handlede om sterilisation.

Abortankenævnet stadfæstede afgørelsen fra de regionale abortsamråd i 29 af sagerne. Syv afgørelser blev derimod ændret.

Tilsyn med regionale samråd
Abortankenævnet er ikke kun en ankeinstans. Det fører også tilsyn med de regionale samråd for at sikre en ensartet sagsbehandling i hele landet. Tilsynet foregår ved, at cirka en fjerdel af samrådenes sager sendes til gennemsyn i Abortankenævnet. I alt 214 sager blev indsendt til gennemsyn hos Abortankenævnet i 2021.

Praksisgennemgang
Som altid rummer årsberetningen også en praksisgennemgang. Her kan du læse om udvalgte sagstyper fra 2021. De er inddelt i kategorierne:

  • Kvindens helbredsmæssige forhold
  • Medicinske årsager
  • Sociale sager
  • Efter udløbet af 22. uge
  • Abort uden forældremyndighedsindehavers samtykke
  • Sterilisation
  • Fosterreduktion
  • Andet

Læs årsberetningen

Læs Abortankenævnets årsberetning 2021