×

Om Det Psykiatriske Ankenævn

Opdateret 6. september 2018

Her kan du få information om Det Psykiatriske Ankenævn og se, hvem der er udpeget som medlemmer af nævnet.

Det Psykiatriske Ankenævn består af en dommer som formand, to medlemmer, der skal være psykiatere, beskikket efter indstilling fra Lægeforeningen og to medlemmer beskikket efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Formanden og stedfortræder for formanden er udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse.  

Ankenævnet træffer afgørelse ved stemmeflerhed. Hvis der ikke er fuld enighed om afgørelsen, vil det stå direkte i den afgørelse, du modtager.

Medlemmer af Ankenævnet

Formand: Landsdommer Steen Mejer

Stedfortræder: Landsdommer Lisbeth Parbo

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

Lisbeth Holmgaard
Finn Graa Jakobsen
Stedfortrædere: Lennart Frandsen og Irene Hjortshøj

Indstillet af lægeforeningen

Overlæge Lisbeth Uhrskov Sørensen 
Speciallæge Pia Glyngdal  
Stedfortrædere: Overlæge Aud Pernille Gansmo og speciallæge Henrik Kirsmeier