×

Abortankenævnet

Opdateret 27. juni 2018

Abortankenævnet behandler klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd. Nævnet fører også tilsyn med de regionale samråd, for at sikre en ensartet behandling af sagerne i hele landet.

Abortankenævnet består af tre medlemmer, som er udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet: En dommer, en speciallæge i gynækologi og en speciallæge i psykiatri.

Dommere

  • Formand: Dommer Lene Hjerrild
  • Suppleant: Dommer Lone Molsted

Gynækologiske medlemmer

  • Fast medlem: Ledende overlæge Jannie Dalby Salvig
  • Suppleant: Overlæge Karin Sundberg
  • Suppleant: Overlæge Nini Møller

Psykiatriske medlemmer

  • Fast medlem: Overlæge Rie Lambæk Mikkelsen
  • Suppleant: Overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen
  • Suppleant: Overlæge, klinikchef Inger Merete Terp

Statistik

Abortankenævnet offentliggør årligt en statistik over virksomheden i de regionale samråd og i Abortankenævnet vedr. sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation.

Statistik og årsberetning 2017

Statistik og årsberetning 2016

Statistik 2015

Statistik 2014

Statistik 2013

Statistik 2012

Statistik 2011