×

Sundhedsfaglige og Sagkyndige

Opdateret 26. oktober 2020

Kontorchef/Overlæge

Jan Greve

jagr@stpk.dk
72 33 07 51

Opgaver

Sundhedsfaglige og Sagkyndige varetager følgende opgaver:

  • Ansættelse og administration i forhold til sagkyndige konsulenter i klage- og erstatningssager
  • Sundhedsfaglig sparring og supervision til klagecentrets og erstatningscentrets medarbejdere
  • Rådgiver og vejleder om sundhedsfaglige forhold i sagsbehandlingen af klagesager
  • Screener klagesager for forhold af særlig betydning for patientsikkerheden