×

Klag over en behandling

Som borger kan du klage over et forløb på et behandlingssted eller over en konkret sundhedsperson, inkl. tandklinikker/tandlæger. 

Klag over en afgørelse fra Patienterstatningen

Som borger kan du klage over en afgørelse fra Patienterstatningen. 

Klag over et at afslag

Som borger kan du klage, hvis du mener, at dine rettigheder som patient er blevet tilsidesat. 

Når der er klaget over dig eller din arbejdsplads

Som indklaget sundheds-professionel har du mulighed for, men ikke pligt til at udtale dig i klagesager. Læs mere om processen.  

Vores praksis

Vi offentliggør løbende afgørelser og domme, der beskriver den gældende praksis:

Se afgørelser og domme Se praksissammenfatninger 

Picture