Til sundhedspersoner og behandlingssteder

Styrelsen for Patientklager er en uvildig myndighed, der bl.a. behandler klager over sundhedsfaglige behandlinger. Vi behandler også klager over tilsynsafgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Klik nedenfor for at læse mere.