Organisationen

 

 

Styrelsen har cirka 250 medarbejdere. Vi er opdelt i seks kontorer, inkl. Center for Behandlingsklager. 

Derudover sekretariatsbetjener vi en række nævn. Se oversigten nederst på siden. 

Opgaver

 • Behandlingsklager
 • Sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
 • Sekretariat for Tvangsbehandlingsnævnet
 • Møder i Det Rådgivende Praksisudvalg
 • Formandsmøder i nævnet

 

 

 • Minister-, departements- og direktionsbetjening
 • Økonomi, regnskab og ressourcestyring
 • Strategisk forretningsudvikling og analyse  
 • Kommunikation og presse
 • Informationssikkerhed

 • Patientrettighedssager, herunder visitation og sagsoplysning
 • Kontaktforum for patientvejledere
 • Aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Persondatasikkerhed
 • Vurdering af lægeerklæringer i sager om indfødsret
 • Retssager
 • Juridisk kvalitetssikring af høringssvar m.v.
 • Juridiske sagsbehandlingsvejledninger 

 • Modtager og visiterer klager
 • Opretter sager, indhenter materiale, udtalelser og opstiller klagetemaer
 • Varetager samarbejdet med regionerne om sagsoplysning og dialog
 • Telefonbetjening, besvarer henvendelser med generelle spørgsmål og spørgsmål i konkrete klagesager

 • Ansættelse og administration i forhold til sagkyndige konsulenter i klage- og erstatningssager
 • Sundhedsfaglig sparring og supervision til klagecentrets og erstatningscentrets medarbejdere
 • Rådgiver og vejleder om sundhedsfaglige forhold i sagsbehandlingen af klagesager
 • Screener klagesager for forhold af særlig betydning for patientsikkerheden

 

 • Sekretariatsbetjening af:
  • Ankenævnet for Patienterstatningen
  • Abortankenævnet
  • Det Psykiatriske Ankenævn
  • Ankenævnet for Besøgsrestriktioner 
 • Afgørelse af sager om godtgørelse til indirekte asbestofre
 • Sagsforberedelse: Sagsoprettelse, journalisering, posthåndtering, indhentelser, udsendelser, mødeplanlægning
 • Øvrig bistand til ankenævnets afdelinger
 • Sagsbehandling: Udarbejdelse af afgørelser, deltagelse på nævnsmøder, varetagelse af ankenævnets retssager

LEDELSE

Direktør

Lizzi Krarup Jakobsen

likj@stpk.dk

 

Læs mere

Center for Behandlingsklager

Sekretariat for Ankenævn

Vicedirektør Charles Conrad

cbvc@stpk.dk 

Sundhedsfaglige og sagkyndige

Visitationen


Kontorchef Jan Greve

jagr@stpk.dk
72 33 07 51

Jura og rettigheder

Søren Enggaard Stidsen

sest@stpk.dk
72 33 07 20

Strategisk styring

Jacob Bloch Andreasen

jaba@stpk.dk
32 88 41 96

Visitationen

Sektionsleder Lisbeth Louring Olesen

lilo@stpk.dk

Visitationen

Sektionsleder Morten Yde

moyd@stpk.dk

Sekretariat for Ankenævn

Sektionsleder Rikke NIelsen

rini@stpk.dk

Sekretariat for Ankenævn

Konst. sektionsleder Ditte Engholm Momme

diem@stpk.dk

Center for Behandlingsklager, Team 1

Sektionsleder Kim Hylleberg Krøyer

krkr@stpk.dk

Center for Behandlingsklager, Team 2

Sektionsleder Helle Skott Svanholm

hess@stpk.dk

Center for Behandlingsklager, Team 3

Konst. sektionsleder Jens Sylvest Nilausen

jenl@stpk.dk

Center for Behandlingsklager, Team 4

Sektionsleder Mette Vadgaard Pedersen

mepe@stpk.dk

Center for Behandlingsklager, Team 5

 

Center for Behandlingsklager, Team 6

Sektionsleder Anja Flaskgaard

anfa@stpk.dk

Center for Behandlingsklager, Team 7

Sektionsleder Susie Kristensen

suhk@stpk.dk

Nævn