Organisationen

Styrelsen har cirka 250 medarbejdere. Vi er opdelt i seks kontorer, inkl. Center for Behandlingsklager. 

Derudover sekretariatsbetjener vi en række nævn. Se oversigten nederst på siden. 

Organisering (Juli 2023)

Opgaver

 • Minister- og departementsbetjening
 • Økonomi, indkøb og ledelsesinformation
 • Forretningsudvikling, digitalisering og it-koordinering  
 • Kommunikation og presse
 • Human Ressources
 • Informationssikkerhed

 • Modtager og visiterer klager
 • Opretter sager, indhenter materiale, udtalelser og opstiller klagetemaer
 • Varetager samarbejdet med regionerne om sagsoplysning og dialog
 • Telefonbetjening, besvarer henvendelser med generelle spørgsmål og spørgsmål i konkrete klagesager
 • Administrativ understøttelse af styrelsens sagsbehandling

 • Patientrettighedssager, herunder visitation og sagsoplysning
 • Kontaktforum for patientvejledere
 • Aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Persondatasikkerhed
 • Vurdering af lægeerklæringer i sager om indfødsret
 • Retssager
 • Juridisk kvalitetssikring af høringssvar m.v.
 • Juridiske sagsbehandlingsvejledninger 

 • Behandlingsklager
 • Sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
 • Sekretariat for Tvangsbehandlingsnævnet
 • Møder i Det Rådgivende Praksisudvalg
 • Formandsmøder i nævnet

 

 

 • Ansættelse og administration i forhold til sagkyndige konsulenter i klage- og erstatningssager
 • Sundhedsfaglig sparring og supervision til klagecentrets og erstatningscentrets medarbejdere
 • Rådgiver og vejleder om sundhedsfaglige forhold i sagsbehandlingen af klagesager
 • Screener klagesager for forhold af særlig betydning for patientsikkerheden

 

 • Sekretariatsbetjening af:
  • Ankenævnet for Patienterstatningen
  • Abortankenævnet
  • Det Psykiatriske Ankenævn
  • Ankenævnet for Besøgsrestriktioner 
  • Ankenævnet for Tilsynsafgørelser
 • Afgørelse af sager om godtgørelse til indirekte asbestofre
 • Sagsforberedelse: Sagsoprettelse, journalisering, posthåndtering, indhentelser, udsendelser, mødeplanlægning
 • Øvrig bistand til ankenævnets afdelinger
 • Sagsbehandling: Udarbejdelse af afgørelser, deltagelse på nævnsmøder, varetagelse af ankenævnets retssager

DIREKTION OG CHEFER

Direktør

Lizzi Krarup Jakobsen

Skriv til Lizzi K. Jakobsen

 

Læs mere

Center for Behandlingsklager

Sekretariat for Ankenævn

Vicedirektør Charles Conrad

Skriv til Charles Conrad

Strategisk styring

Stabschef Jacob Bloch Andreasen

Skriv til Jacob B. Andreasen

Klageservice og administration

Kontorchef Susie Henriette Kristensen 

Skriv til Susie H. Kristensen

Jura og rettigheder

Kontorchef Søren Enggaard Stidsen

Skriv til Søren E. Stidsen

Sundhedsfaglige og sagkyndige

Kontorchef Jan Greve

Skriv til Jan Greve

LEDELSE

Center for Behandlingsklager, Team 1

Sektionsleder Kim Hylleberg Krøyer

Skriv til Kim H. Krøyer

Center for Behandlingsklager, Team 2

Konstitueret sektionsleder Peter Cramer

Skriv til Peter Cramer 

 

Center for Behandlingsklager, Team 3

Sektionsleder Jens Sylvest Nilausen

Skriv til Jens S. Nilausen

Center for Behandlingsklager, Team 4

Sektionsleder Lisbeth Louring Olesen

Lisbeth L. Olesen

 

Center for Behandlingsklager, Team 5 

Sektionsleder Mette Vadgaard Pedersen

Skriv til Mette V. Pedersen

Klageservice og administration

Sektionsleder Rikke Grønbæk Poulsen

Skriv til Rikke G. Poulsen

Klageservice og administration

Konstitueret sektionsleder Pernille Møller Kronsgaard

Skriv til Pernille M. Kronsgaard

Sekretariat for Ankenævn

Sektionsleder Mads Christian Nymark Pilgaard

Skriv til Mads Christian N. Pilgaard

Sekretariat for Ankenævn

Sektionsleder Mads Brabrand

Skriv til Mads Brabrand

Nævn