×

Praksissammenfatninger

Opdateret 29. april 2020

Her kan du finde sammenfatninger af Styrelsen for Patientklagers, disciplinærnævnets og Det Psykiatriske Ankenævns praksis i forhold til specifikke sygdomme eller i forhold til konkrete juridiske problemstillinger vedrørende fortolkning af lovgrundlaget inden for styrelsens sagsområde.

For praksissammenfatninger vedr. psykiatriske ankesager (efter 2011), se årsrapporter fra Det Psykiatriske Ankenævn (under Publikationer).