Praksissammenfatninger

Her kan du finde sammenfatninger af Styrelsen for Patientklagers, disciplinærnævnets og Det Psykiatriske Ankenævns praksis i forhold til specifikke sygdomme eller i forhold til konkrete juridiske problemstillinger vedrørende fortolkning af lovgrundlaget inden for styrelsens sagsområde.

Klik nedenfor for at læse praksissammenfatninger fra Styrelsen for Patientklager

Udredning af brystkræft

Læs praksissammenfatningen, der på baggrund af 81 klagesager beskriver normen inden for udredning af brystkræft.

Praksissammenfatninger fra før 2014

For praksissammenfatninger vedr. psykiatriske ankesager (efter 2011), se årsrapporter fra Det Psykiatriske Ankenævn (under Publikationer).