Praksissammenfatninger

Her kan du finde sammenfatninger af Styrelsen for Patientklagers, disciplinærnævnets og Det Psykiatriske Ankenævns praksis i forhold til specifikke sygdomme eller i forhold til konkrete juridiske problemstillinger vedrørende fortolkning af lovgrundlaget inden for styrelsens sagsområde.

Klik nedenfor for at læse praksissammenfatninger fra Styrelsen for Patientklager

Informeret samtykke

Vi har i denne praksissammenfatning beskrevet 81 cases, der illustrerer normen i sager, der handler om informeret samtykke.

Læs om informeret samtykke

Afhængighedsskabende lægemidler

Vi har i denne praksissammenfatning beskrevet 29 cases, der illustrerer normen i sager, der handler om afhængighedsskabende lægemidler.

Læs om afhængighedsskabende lægemidler

Forældre og samtykke

Vi har lavet en kort sammenfatning af vores praksis for, hvornår begge forældremyndighedsindehavere til et barn under 15 år skal give samtykke til vaccination, operation, medicinsk og psykiatrisk behandling.

Læs om forældre og samtykke

Journalopslag

I denne praksissammenfatning kan du se eksempler vores praksis i forhold til, hvornår det er tilladt og hvornår det ikke er tilladt at lave opslag i patientjournalen.

Læs om opslag i journaler.

Journalføring

Du kan i denne praksissammenfatning læse om afgørelser, der viser normen for journalføring.

Læs om journalføring.

Udredning af brystkræft

Vi har på baggrund af 81 klagesager beskrevet normen for udredning af brystkræft i denne praksissammenfatning.

Læs om udredning af brystkræft 

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Du finder i denne praksissammenfatning en systematisk gennemgang af vores praksis i klager fra patienter over afgørelser fra kommuner og regioner om kørsel og kørselsgodtgørelse.

Læs kørsel og kørselsgodtgørelse

Praksissammenfatninger fra før 2014

For praksissammenfatninger vedr. psykiatriske ankesager (efter 2011), se årsrapporter fra Det Psykiatriske Ankenævn (under Publikationer).