Praksissammenfatninger

Her kan du finde sammenfatninger af Styrelsen for Patientklagers, disciplinærnævnets og Det Psykiatriske Ankenævns praksis i forhold til specifikke sygdomme eller i forhold til konkrete juridiske problemstillinger vedrørende fortolkning af lovgrundlaget inden for styrelsens sagsområde.

Klik nedenfor for at læse praksissammenfatninger fra Styrelsen for Patientklager

Journalføring

Læs praksissammenfatning om normen for journalføring.

Udredning af brystkræft

Læs praksissammenfatningen, der på baggrund af 81 klagesager beskriver normen inden for udredning af brystkræft.

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Læs praksissammenfatning om Kørsel og kørselsgodtgørelse

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Praksissammenfatning 2009 - 2012, vedrørende medicinhåndtering i sygeplejen.

 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Praksissammenfatning 2000 - 2014, vedrørende information og samtykke.

For praksissammenfatninger vedr. psykiatriske ankesager 1997-2011 kan årsrapporten fra Det Psykiatriske Ankenævn ses her.

For praksissammenfatninger vedr. psykiatriske ankesager (efter 2011), se årsrapporter fra Det Psykiatriske Ankenævn (under Publikationer).