Nævn

Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener syv forskellige nævn. Klik nedenfor for at læse mere om det enkelte nævn og nævnets klageprocedurer.

Nævn Marts 2023

Her kan du klage, hvis du har fået afslag fra et af de regionale abort- og sterilisationssamråd på din ansøgning om tilladelse til:

  • abort
  • fosterreduktion
  • sterilisation

Klag til Abortankenævnet

Her kan du klage , hvis du er uenig i et påbud om besøgsrestriktioner, f.eks. på plejehjem, botilbud eller behandlingssteder. 

Klag over besøgsrestriktioner

Her kan du klage over en afgørelse fra Patienterstatningen om erstatning for behandlingsskader eller lægemiddelskader. 

Klag over en afgørelse

Her kan du som autoriseret sundhedsperson klage over en tilsynsafgørelse.

Klag over en afgørelse

Her kan du klage over en afgørelse truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn. 

Klag over en afgørelse 

Her kan du som patient eller pårørende klage over en eller flere sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling. 

Læs om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Klag over en sundhedsfaglig behandling

Her kan du klage, hvis du eller din pårørende har været udsat for tvang i forbindelse med sundhedsfaglig behandling uden for psykiatrien.

Klag til Tvangsbehandlingsnævnet