Nævn

Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener otte forskellige nævn. Klik nedenfor for at læse mere om det enkelte nævn og nævnets klageprocedurer.

Nævn under Center for behandlingsklager

Nævn under Sekretariat for ankenævn