Ny årsberetning fra Det Psykiatriske Ankenævn

Det Psykiatriske Ankenævn afgjorde 157 sager i 2021. Det er 29 flere sager end i 2020. Det viser den nye årsberetning for 2021.

Der blev i 17 tilfælde ændret en afgørelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvilket svarer til en ændringsprocenten på 8,42 procent. Dette er et fald i forhold til sidste år, hvor ændringsprocenten lå på 11,85 procent.

Det Psykiatriske Ankenævn har i 2021 lavet en praksisændring vedrørende fortolkningen af doseringsforslag for:

  • behandling med Zyprexa til patienter med mani
  • behandling med Abilify til patienter med skizofreni

I begge tilfælde udvides fortolkningen af, hvad der er sædvanlige doseringer.

Læs mere

Læs mere i Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning for 2021