Klage over manglende opsyn med svag patient

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 23. til den 25. januar 2009.

Sagsnummer:

12PU018

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 23. til den 25. januar 2009.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på i perioden fra den 23. til den 25. januar 2009.

Det er hertil blandt andet anført, at blev isoleret uden opsyn på trods af, at hun var svag og kastede op. Det er videre anført, at døde den 25. januar 2009, da hun blev kvalt i yoghurt.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var 75 år, da hun af egen læge blev indlagt den 21. januar 2009 på grund af blod i urinen og mistanke om infektion i urinvejene (cystit). Den indlæggende læge noterede, at havde forhøjede infektionstal, lavt kalium og forhøjede nyretal. Endvidere havde atrieflimren, for hvilket der blev ordineret hjertemedicin (Digoxin). Den følgende dag blev overflyttet til kardiologisk afdeling, idet der var behov for nogle dages indlæggelse til frekvensregulering, antibiotikabehandling samt daglig kontrol af blodprøver.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 23. januar 2009 havde fortsat smerter i bughulen (abdomen), hun havde tynde afføringer og opkastninger. Infektionstallene var forhøjede, og der blev ordineret mikroskopi af afføringen, medicinsk tilsyn, nye blodprøver samt ekg med henblik på muligt tilbagefald af atrieflimren.

Tilsyn fra medicinsk afdeling fandt, at der kunne være tale om infektion i urinvejene, som der blev foreslået behandling for.

var isoleret, hvis der skulle være tale om smitsom mave-tarminfektion (gastroenteritis). Det fremgår af sygeplejejournalen, at havde gået rundt i afdelingen.

Den 24. januar 2009 havde fortsat smerter nedadtil i bughulen. Hun var grådlabil og følte sig ulykkelig.

Den 25. januar 2009 ca. kl. 18.40 ringede på klokken, og da en sygeplejerske kom til stuen, fandt hun livløs. havde kastet op og fået maveindhold ned i lungerne (aspirere). Der blev kaldt hjertestop, og anæstesien fik hentet større mængder af yoghurt op fra s lunger. Kl. 18.55 blev erklæret død. 

Patientombuddet kan oplyse, at det er vanlig procedure at isolere patienter med opkastninger og diarré, da gastroenteritis forårsaget af virus er en særdeles smitsom tilstand. Isolering iværksættes indtil, diagnosen kan afkræftes. Dette er for at beskytte andre patienter og personale mod smitte.

Patientombuddet kan videre oplyse, at det ikke er under normen for almindelig anerkendt faglig standard at undlade fast vagt hos patienter på grund af risikoen for opkastninger, med mindre patienten er bevidsthedssvækket. Det sker yderst sjældent, at vågne patienter bliver kvalt i forbindelse med opkastning.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af i perioden fra den 23. til den 25. januar 2009.