Klage over utilstrækkelig sårpleje af ben efter operation

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 26. juli til den 15. september 2011.

Sagsnummer:

12PU025

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 26. juli til den 15. september 2011.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Patientombuddet har forstået, at der klages over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på i perioden fra den 26. juli til den 15. september 2011.

Klager har blandt andet anført, at ikke fik renset sårene på sine ben tilstrækkeligt, og at forbindingerne ikke blev skiftet, hvilket førte til øgede infektionstal og forlænget sygeforløb.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var blevet overført til den 6. juli 2011 efter en operation i højre knæ. kunne ikke udskrives til eget hjem, fordi han havde brug for kørestol, hvilket ikke var foreneligt med forholdene i hjemmet.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 26. juli 2011 blev det noteret, at havde været til kontrol af knæet. Der var blevet ordineret sårpleje af benet, og i plejejournalen blev det pointeret, at skinnen om benet skulle af hver dag, og sårene herefter tilses, vaskes og smøres.

Frem til den 15. september blev såret på benet beskrevet ganske få gange, og den behandling, der blev noteret, var skiftende og uden begrundelse. Kun 31. juli og den 1. august blev der anvendt det ordinerede Mepilex plaster.

Den 14. september 2011 blev overflyttet til en anden aflastningsbolig, hvor det den følgende dag blev konstateret, at sårene havde grønligt sekret og lugtede sødeligt.

Det fremgår af udtalelse fra , at der ikke alene mangler dokumentation for sårplejen, men at sårplejen ikke var dækkende i den periode boede på stedet.

Det er Patientombuddets vurdering, at der dagligt burde have været udført den sårpleje, som var ordineret den 26. juli 2011, og at den manglende kontinuitet, evaluering og pleje i behandlingen af s sår, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Patientombuddet har noteret sig, at det på baggrund af udtalelsen fra er ubestridt, at behandlingen af var utilstrækkelig.

Patientombuddet finder herefter, at den behandling modtog på i perioden den 26. juli til den 15. september 2011 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.