Mangelfuld bedøvelse ved ikke-akut kejsersnit

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog den 22. juli 2012.

Sagsnummer:

13POB004

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog den 22. juli 2012.

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på den 22. juli 2012.

har blandt andet anført, at hun fik foretaget et kejsersnit, men at bedøvelsen ikke virkede, hvorfor indgrebet var smertefuldt.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 22. juli 2012 blev indlagt på fødeafdelingen, , idet hun havde haft vandafgang tre dage forinden.

Kl. 10.45 blev der anlagt epiduralblokade til smertelindring. Dette kateter blev senere anvendt til rygmarvsbedøvelse. Da s smerter fortsatte, og fødslen ikke skred fremad, blev det kl. 17 besluttet at foretage et kejsersnit, grad 3.

Patientombuddet kan oplyse, at grad 3 kejsersnit anvendes, når hverken moderen eller barnets helbred anses truet. Barnet skal være forløst indenfor 1 time efter meldingen.

s bedøvelse blev ved kejsersnittets indledning forstærket med Lidokain med adrenalin 20 mg/ml. Der blev indledningsvist givet 3 ml for at udelukke at kateret lå i et blodkar eller inde i rygmarvsvæsken. Herefter blev der i tre doser givet i alt 15 ml.

Under operationen blev epiduralblokaden suppleret med Marcain 5 mg/ml i to doser af 4 ml. Herudover blev der givet Fentanyl i blodbanen gentagne gange for at smertedække . I alt blev der givet 0,5 mg.

Patientombuddet kan oplyse, at rygmarvsbedøvelse er førstevalg til grad 3 kejsersnit, idet rygmarvsbedøvelsen medfører færre bivirkninger end fuld bedøvelse. Ulempen er dog, at det tager længere tid, fra patienten kommer til operationsstuen, og til barnet er ude, end det tager ved en fuld bedøvelse. Hvis operatøren vurderer, at man ikke kan vente på en rygmarvsbedøvelse, anvendes der derimod fuld bedøvelse.

Patientombuddet kan videre oplyse, at når der er anlagt epiduralblokade, er det almindeligt at indlede med forstærkning igennem det allerede anlagte kateter. Såfremt smertelindringen gennem det allerede anlagte kateter ikke har været tilstrækkelig, bør kateteret ikke anvendes til kejsersnittet, hvorfor der bør anlægges en ny blokade.

Patientombuddet kan endelig oplyse, at det i gennemsnit tager mellem 5 og 20 minutter fra injektion af bedøvelsen i et allerede anlagt kateter, før der er fuld effekt. Lidokain virker indenfor denne tidsperiode, mens Marcain er længere tid om at opnå fuld virkning og derfor først kan forventes at være effektivt efter 20 til 40 minutter.

Det fremgår af udtalelse fra , at man testede bedøvelsen ved først at nive med en spids pincet, og da ved anden test kun kunne mærke berøringen, men ikke havde smerter herved, fortsatte man kejsersnittet. Hun reagerede ikke på snittet i huden, men da livmoderen blev fritlagt, reagerede hun med smerteklager, hvorfor der blev givet mere smertestillende medicin.

Endvidere fremgår det af udtalelse fra , at da operationen var så fremskreden, blev det valgt at fortsætte indgrebet af hensyn til barnet.  

Patientombuddet kan oplyse, at bedøvelsens virkning skal testes før operationens start, enten ved at undersøge for nedsat følsomhed for kulde eller ved at undersøge for smerte ved stik med en tynd nål eller knibning med pincet. Dette skal undersøges omhyggeligt, inden operationen indledes. Bedøvelsen skal dække på begge sider og strække sig op til midt på brystbenet, før operationen indledes. Testning af bedøvelsens virkning skal foretages udenfor området, hvor snittet i huden foretages.

Patientombuddet kan videre oplyse, at når en patient angiver at have smerter ved frilægning af livmoderen, skal der holdes en pause, indtil der er givet tilstrækkelig bedøvelse, til kejsersnittet kan gennemføres uden smerter. Når livmoderen er fritlagt, men der endnu ikke er skåret hul på denne, er der ikke grundlag for at haste operationen igennem. Såfremt smertedækning ikke opnås, bør kejsersnittet kun gennemføres ved fuld bedøvelse.

Det er Patientombuddets vurdering, at den behandling, som modtog på den 22. juli 2012, ikke var tilstrækkelig og relevant.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at operationen blev indledt, uden det var tydeligt, at bedøvelsen var tilstrækkelig. Da hverken moderens eller barnets tilstand var truet, var der tilstrækkelig tid til at foretage den nødvendige sikring af bedøvelsens virkning, og da bedøvelsen under operationen viste sig at være utilstrækkelig, burde der have været foretaget justeringer i bedøvelsen og været ændret til fuld bedøvelse.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog på den 22. juli 2012, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.