Ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis aftalesygehus kan tilbyde behandling samtidig med regionens sygehus

Patientombuddet finder, at Region har overtrådt sundhedslovens § 87, stk. 1, ved ikke at have tilbudt at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hendes behandling planlagt til den 7. marts 2011.

Sagsnummer:

13POB041

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har overtrådt sundhedslovens § 87, stk. 1, ved ikke at have tilbudt <****> at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hendes behandling planlagt til den 7. marts 2011.

Klagen

klagede den 13. juni 2011 over, at Region havde afvist, at hun kunne benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hendes behandling planlagt til den 7. marts 2011.

Patientombuddets afgørelse

Region var forpligtet til at tilbyde at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hendes behandling planlagt til den 7. marts 2011.

 

Begrundelse

blev den 1. februar 2011 henvist til Sygehus 1, hvor hun var til forundersøgelse den 25. februar 2012 på . Ved forundersøgelsen blev det vurderet, at hun skulle have foretaget en operation for en diskusprolaps. Da Sygehus 1 ikke kunne tilbyde operation indenfor en måned, men først kunne tilbyde operation den 28. marts 2012, blev hun af regionen informeret om det udvidede frie sygehusvalg.

Det fremgår af dagældende sundhedslovens § 87, stk. 1, og § 15, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 62 af 20. januar 2010 om ret til sygehusbehandling m.v., at personer, der er henvist af en læge til sygehusbehandling, kan vælge at blive undersøgt og behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), hvis bopælsregionen ikke inden for 1 måned efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde både forundersøgelse, herunder diagnostisk undersøgelse, og behandling ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse).

Det er Patientombuddets opfattelse, at fristerne i den dagældende § 87 i sundhedsloven begynder at løbe, når en henvisning er modtaget af regionen.

Patientombuddet har lagt til grund, at henvisningen blev modtaget den 1. februar 2011.

Patientombuddet finder herefter ikke, at blev tilbudt behandling inden for en måned, efter henvisningen var modtaget, da hun blev henvist den 1. februar 2011, forundersøgelsen blev foretaget den 25. februar, og hun blev tilbudt tid til operation den 28. marts 2011.

Det er af Region oplyst, at regionen den 1. marts 2011 modtog s fritvalgsskema, hvor der var påført ønske om viderehenvisning til Sygehus 2. Samme dag kontaktede regionen for at oplyse, at hun kunne blive opereret på Sygehus 3 den 7. marts 2011, og retten til udvidet frit sygehusvalg forudsatte, at behandlingen på et andet aftalesygehus kunne tilbydes før behandlingen på Sygehus 3, som var et samarbejdssygehus.

ønskede derefter behandling på Center for Rygkirurgi , hvor hun var blevet oplyst om, at operationen kunne foretages den 7. marts 2011. Dette afviste regionen også, idet Sygehus 3 stadig kunne tilbyde behandling den 7. marts 2011, hvilket var samtidig med Center for Rygkirurgi .

Region har til sagen oplyst, at blev informeret om, at det var en forudsætning for hendes ret til udvidet frit sygehusvalg, at et aftalesygehus kunne tilbyde hende en operation tidligere end den dato, hvor samarbejdssygehuset kunne tilbyde operation.

Patientombuddet kan oplyse, at det af vejledning nr. 48 af 29. juni 2009 om udvidet frit sygehusvalg og information til henviste patienter fremgår, at retten til at benytte det udvidede frie sygehusvalg til at blive behandlet herunder undersøgt på et aftalesygehus bortfalder, hvis ventetiden på behandlingen på aftalesygehuset overstiger ventetiden på bopælsregionens egne sygehuse og samarbejdssygehuse.

Det er derfor Patientombuddets opfattelse, at det er en forudsætning for, at retten til at benytte det udvidede frie sygehusvalg bortfalder, at ventetiden på aftalesygehuset faktisk overstiger ventetiden på samarbejdssygehuset, hvilket ikke er tilfældet, hvis  samarbejdssygehuset og aftalesygehuset kan tilbyde behandling samtidigt.

Det er derfor Patientombuddets vurdering, at havde ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg til at blive behandlet på Center for Rygkirurgi , idet dette aftalesygehus kunne tilbyde behandling samtidig med regionens samarbejdssygehus Sygehus 3.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region var forpligtet til at tilbyde at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hendes behandling planlagt til den 7. marts 2011.