For langsom reaktion på henvisning om nerveskade i tand

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 15. marts 2010 til den 27. april 2011.

Sagsnummer:

13POB048

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 15. marts 2010 til den 27. april 2011.

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på i perioden fra den 15. marts 2010 til den 28. april 2011.

har hertil anført, at hun blev henvist til , fordi hun var blevet følelsesløs i venstre side af tungen i forbindelse med fjernelse af en visdomstand. Det er hertil anført, at der gik over et år, fra hun blev henvist til , og til hun blev indkaldt til undersøgelse. har videre anført, at ved undersøgelsen den 28. april 2011 konkluderede, at det var for sent at behandle hende, og at hun senest burde have været behandlet 6 måneder efter skadens opståen. Endelig er det anført, at den lange ventetid har medført, at hun må leve med at være følelsesløs i den venstre side af tungen, og at hendes smagsløg ikke fungerer.   

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

blev den 15. marts 2010 henvist til afdeling, , med henblik på undersøgelse og eventuel behandling af hendes føleforstyrrelser i den venstre side af tungen (paraesthesia nervus lingualis sinistre). Det blev i henvisningsbrevet oplyst, at føleforstyrrelserne var en følge af en operativ fjernelse af visdomstanden i venstre side af underkæben, og at operationen fandt sted den 1. marts 2010.

Den 28. april 2011 var til undersøgelse på . oplyste i den forbindelse, at hun var generet af en underlig fornemmelse ved kulde, og at hun havde en fornemmelse af fuldstændig følelsesløshed i den venstre side af tungen. oplyste videre, at der ikke var ubehagsfornemmelser i form af føleforstyrrelser eller føleforstyrrelse ved berøring.

Der blev på udført en neurosensorisk undersøgelse, herunder en test af smagssansen. Herefter konstaterede man, at havde en alvorlig nerveskade med næsten fuldstændigt tab af følesans og tab af evnen til at genkende smagsindtryk. konkluderede, at tilstanden var blivende, og at der på daværende tidspunkt ikke var nogen mulighed for behandling.

Det er fra oplyst, at blev henvist fra egen tandlæge den 15. marts 2010, og at henvisningen blev visiteret den 22. marts 2010 med påtegning om, at skulle indkaldes inden for en måned. Det er fra videre oplyst, at ventetiden skyldtes kapacitetsproblemer.

Det fremgår videre af udtalelsen fra , at man ved undersøgelsen den 28. april 2011 kunne konstatere, at der var sket gendannelse af evnen til at føle til et niveau, hvor det var diskutabelt, om der burde opereres, idet en nerveoperation ville kunne medføre, at den generhvervede evne til at føle ville gå tabt igen. blev vejledt om, at der var størst sandsynlighed for en succesfuld operation, hvis denne blev gennemført indenfor 6 måneder efter skaden, men at det ikke nødvendigvis var umuligt, selvom der gik længere tid. 

Patientombuddet kan oplyse, at der er størst sandsynlighed for et vellykket resultat af en operation som behandling for en nerveskade, hvis operationen udføres indenfor de første 6 måneder efter nerveskadens opståen. Ved en operation af en nerveskade er der ingen garanti for, at føleevnen forbedres, idet en operation i visse tilfælde endda kan forværre føleevnen.

Det er Patientombuddets vurdering, at burde have foranstaltet, at blev undersøgt, inden der var gået 6 måneder fra skadens opståen med henblik på at konstatere, hvorvidt der var følelse i den beskadigede nerve. I det omfang ikke havde kapacitet til selv at foretage undersøgelsen, burde man have viderehenvist til et andet behandlingssted.

Patientombuddet finder herefter, at behandlingen af i perioden fra den 15. marts 2010 til den 27. april 2011 på afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er Patientombuddets vurdering, at det var relevant, at den 28. april 2011 konkluderede, at der ikke var indikation for at operere s nerveskade, idet det var konstateret, at der eksisterede nogen evne til at føle i den venstre side, og idet der var risiko for, at denne føleevne ville blive forværret ved en operation. 

Patientombuddet finder på den baggrund, at behandlingen af den 28. april 2011 på afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.