Kritik for sen information til patient om svar på MR-skanning

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 30. april til den 11. juni 2012.

Sagsnummer:

14POB009

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2014

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 30. april til den 11. juni 2012.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på afdeling , , i perioden fra den 27. april til den 11. juni 2012.

har blandt andet anført, at hun først efter mere end seks uger og tre henvendelser til afdelingen blev orienteret af afdelingen om svaret på en MR-skanning foretaget den 27. april 2012.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 7. februar 2012 blev set på afdeling , , efter henvisning fra , da hun gennem ca. 1-1/2 år havde haft nærmest permanent trykken i højre øje, dog med aftagende styrke og hyppighed efter en operation for diskusprolaps. Der var som led i s udredningsforløb i april 2011 foretaget en MR-skanning af hjernen uden kontrast, der havde vist normale forhold.

Den objektive undersøgelse viste som det eneste sikre positive fund allergisk conjunctivitis, som er øjenallergi. Der blev endvidere foretaget autoperimetri, som er en synsfeltundersøgelse. Denne undersøgelse viste nedsat følsomhed i begge øjnes nethinder. Dette kunne dog ikke tillægges nogen diagnostisk værdi, men der blev fundet grundlag for at gentage undersøgelsen.

Den 20. marts 2012 blev autoperimetrien gentaget, og der blev ved denne undersøgelse fundet defekter på højre øje. Der blev på denne baggrund bestilt MR-skanning af øjne, øjenhuler og synsnerver. Undersøgelsen blev bestilt med henvisningsdiagnosen ”synsfeltudfald, obs rumopfyldende proces”. Det blev ikke noteret, hvordan svaret på undersøgelsen ville blive givet til .

Den 27. april 2012 blev der foretaget MR-skanning af s hjerne, øjne, øjenhuler og synsnerver. Undersøgelsen viste helt normale forhold omkring øjne, øjenhuler, synsnerver og synsbaner. Som et bifund blev der fundet en lille hjernehindeknude (meningeom) mellem hjernens pandelapper.

Den 30. april 2012 blev MR-skanningen gennemgået på en røntgenkonference med deltagelse af afdeling og afdeling . Undersøgelsen gav ikke grundlag for yderligere behandling. Det blev således vurderet, at hjernehindeknuden var uden relation til synsbanerne og måtte betragtes som et tilfældigt fund. Denne konklusion er bekræftet af de senere journalnotater.

Det fremgår af klagen, at ved opslag i sin E-journal den 7. juni 2012 blev bekendt med svaret på MR-skanningen, der var skrevet den 30. april 2012. tog herefter selv kontakt til afdelingen, og hun blev den 11. juni 2012 telefonisk orienteret om svaret på MR-skanningen.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra , at afdeling er ved at udarbejde egen instruks om håndteringen af de såkaldte parakliniske undersøgelser, hvorved forstås vurdering og analyse af prøver, udtaget fra patienter, samt billeddiagnostiske undersøgelser som for eksempel MR-skanninger foretaget af en afdeling .

Af udtalelsen fremgår videre, at det er praksis på afdelingen, at en patient skal have hurtigt svar på en MR-skanning, og at svaret gives enten af den læge, der har bestilt undersøgelsen, eller i dennes fravær af en anden læge. Ved ikke-akutte undersøgelser er det normalt, at patienten medgives tid til svar inden for 14 dage efter, at undersøgelsen er foretaget.

Patientombuddet finder anledning til at bemærke, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9207 af 31. maj 2011, at der på sygehusafdelinger skal foreligge nødvendige, lokale, skriftlige instrukser om håndteringen af parakliniske undersøgelser, herunder hvordan det sikres, at patienter bliver rettidigt informeret om undersøgelsesresultater.

Patientombuddet kan oplyse, at patienter næsten altid opfatter undersøgelser af dem selv som  væsentlige. Det er derfor navnlig ved undersøgelser af ikke-rutinemæssig karakter vigtigt, at der foreligger en klar aftale om, hvordan svar vil blive givet. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale, har patienten en berettiget forventning om at modtage svar så hurtigt som muligt. Den svartid, der må forventes, vil dog i praksis være afhængig af, om undersøgelsesresultatet giver anledning til ændret diagnose eller behandling.

Patientombuddet kan videre oplyse, at det fremgår af sundhed-dk, at informationer i ”Min e-journal” først vises 14 dage efter, at de er registreret af sygehuset eller lægen.

Det er Patientombuddets vurdering, at blev relevant undersøgt i forhold til sine symptomer.

Det er imidlertid også Patientombuddets vurdering, at burde have haft svar på MR-skanningen så hurtigt som muligt efter røntgenkonferencen og så vidt muligt inden, at svaret blev vist på hendes E-journal. Den omstændighed, at undersøgelsen ikke gav grundlag for yderligere behandling, kan ikke føre til et andet resultat.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 30. april til den 11. juni 2012 på afdeling , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.