Risiko for at blødning i bughulen overses ved samtidig graviditet

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus for den behandling, som modtog den 27. december 2012.

Sagsnummer:

14POB064

Offentliggørelsesdato:

18. juli 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus <****> for den behandling, som <****> modtog den 27. december 2012.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus den 26. og 27. december 2012.

har blandt andet anført, at hun var gravid i 21. uge, og at hun blev indlagt med mavesmerter, men at der ikke blev reageret på, at hun fik det værre og værre. har videre anført, at hun først blev scannet 16 timer efter indlæggelsen, hvorved der blev konstateret en cyste samt lidt blod i hendes mave. har videre anført, at der blev planlagt operation, men at denne blev udskudt flere gange. har endelig anført, at hun mistede meget blod under operationen, og at hun blev overflyttet til intensiv afdeling, samt at fosteret døde.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

havde den 12. april 2012 fået foretaget kejsersnit.

blev gravid igen og blev scannet tidligt i uge 7–8, hvor der var fundet to graviditetssække, men ved nakkefoldsscanning i uge 13+3 var der kun et levende foster. Ved gennemscanning i uge 20+0, den 17. december 2012, var der fundet en større sø af gammelt blod i toppen af livmoderen, hvilket blev tolket som rester fra den anden graviditetssæk. På grund af fundet blev der bestilt lægetid snarest, men blev i mellemtiden akut indlagt den 27. december 2012.

Begrundelse for afgørelse af klagen

Den 27. december 2012 blev , der var gravid i uge 21+2, indbragt med ambulance og blev indlagt på afdeling , Sygehus kl. 01.20.

blev i ambulancejournalen beskrevet med lavt blodtryk, bleg og klamtsvedende og stærkt smertepåvirket. Blodtrykket var blevet rettet op med saltvandsindgift i drop. havde været besvimet i hjemmet.

Ved indlæggelsen den 27. december 2012 kl. 01.20 blev beskrevet som bleg, klamtsvedende og forpint med opkastning og smerter, som nødvendiggjorde, at hun lå helt stille i sengen. Hun havde normalt blodtryk og puls.

Det er Patientombuddets vurdering, at beskrivelsen af s tilstand kl. 01.20 er karakteristiske symptomer for en ung kvinde med blødning i maven.

Patientombuddet kan oplyse, at unge kvinder meget langt i et blødningsforløb er af en konstitution, der gør, at de kan opretholde puls og blodtryk meget længe under en blødning, indtil de så meget pludseligt falder drastisk i blodtryk og kan være svære at rette op igen.

Kl. 02.41 blev der foretaget en undersøgelse af , og det blev vurderet, at det kunne dreje sig om galdesten. var især øm i den øverste højre del af maven. Det blev i forbindelse med denne undersøgelse noteret, at hun klagede over smerter i nakken, og at hun på grund af smerterne havde det bedst med øjnene lukkede, selvom smerterne ikke udløste svimmelhed. Der blev ordineret blodprøver og bestilt tilsyn med henblik på vurdering af s smerter i nakken.

Patientombuddet kan oplyse, at smerter i nakke og skuldre kan være et symptom på blødning i bughulen.

havde tid til ultralydsscanning dem 27. december 2012 kl. 11, og det blev vurderet, at denne tid kunne afventes.

Kl. 03.00 blev det noteret, at havde tiltagende ondt i nakken.

Kl. 03.40 blev der foretaget tilsyn af fra , og det blev vurderet, at hendes smerter i nakken var muskulært betingede efter faldet i hjemmet.

Kl. 03.44 blev der foretaget en undersøgelse af , og det blev noteret, at hun havde mavesmerter samt smerter i nakken, hvorfor der blev rejst mistanke om meningitis. blev undersøgt for nakke-rygstivhed, og der blev fundet fuldstændig fri bevægelighed i nakken. Smerterne blev herefter tolket som muskulært betingede.

Kl. 04.30 blev det beskrevet, at s smerter var mest udtalte i nakken, og at mavesmerterne aftog, når hun holdt sig helt i ro. Det blev noteret, at der var bestilt blodprøver til morgenrunden.

Kl. 06.32 blev det noteret, at ikke kunne sove på grund af smerter, og der blev forsøgt med anden smertestillende medicin, som dog ikke havde effekt.

Kl. 08.23 havde fortsat mange smerter i nakken og ned i skuldrene. Hun havde fortsat mavesmerter, som forværredes, når hun bevægede sig, hvorfor hun lå helt stille i sengen.

Kl. 08.15 blev det noteret, at en laborant kom og tog blodprøver, og at der efterfølgende blev givet akupunktur med henblik på at få til at slappe af, så hun kunne hvile sig.

Kl. 09.38 blev der gået stuegang, hvor det blev noteret, at ikke havde haft effekt af det smertestillende medicin, og at hun fortsat havde smerter og tyngdefornemmelse i maven samt smerter i nakken i liggende stilling, ligesom hun netop havde kastet op.

havde normale levergaldetal, måling af hendes blodprocent var ikke kommet endnu, og der var ikke taget infektionstal.

Det blev noteret, at havde tid til scanning kl. 11.

Kl. 13.30 var endnu ikke blevet scannet, og hun havde fortsat smerter i maven og i nakken, ligesom hun følte sig meget oppustet. Det blev noteret, at det var for tidligt at give yderligere smertestillende.

Kl. 14.30 blev der bestilt en ny måling af s blodprocent. Prøven blev bestilt som en hasteblodprøve. 

Kl. 15.00 blev der foretaget en scanning af , som gav mistanke om blødning i maven, og der blev på denne baggrund planlagt akut operation. Det blev noteret, at s blodprocent var 4,8.

Kl. 17.10 blev der foretaget operation af , hvorved der blev fundet minimum to liter blod i maven og et livløst foster.

Det er Patientombuddets vurdering, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at der ikke blev reageret på de i journalen beskrevne observationer af , herunder hendes smerter i både maven og i nakken og skuldrene, som ikke kunne afhjælpes med smertestillende medicin.

Det er videre Patientombuddets vurdering, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at på baggrund af de observerede symptomer ikke blev ultralydsscannet på et tidligere tidspunkt, idet hun havde tydelige symptomer på en blødning i maven. Yderligere er det Patientombuddets vurdering, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at der først forelå et resultat af måling af hendes blodprocent kl. 15.00.

Endelig er det Patientombuddets vurdering, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at der gik mere end to timer fra det blev konstateret, at havde en betydelig blødning i bughulen samt lav blodprocent, til hun blev opereret.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 27. december 2012 på afdeling , Sygehus , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.