Prisen med rejsekort kunne lægges til grund, men ikke rabatprisen

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 8. juli 2014 om befordringsgodtgørelse til Sygehus . Region skal udbetale yderligere X kr. til .

Sagsnummer:

14POB83

Offentliggørelsesdato:

31. marts 2015

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Region <****> den 8. juli 2014 om befordringsgodtgørelse til Sygehus <****>. Region <****> skal udbetale yderligere X kr. til <****>.

Klagen

Region udbetalte den 8. juli 2014 805 kr. i befordringsgodtgørelse til . klagede den 18. juli 2014 over afgørelsen.

 

Begrundelse

var den 26. og den 27. marts 2014, den 8. og 9. april 2014, den 14. maj 2014 og den 30. juni 2014 samt den 1. juli 2014 til behandling på Sygehus . Han ansøgte den 1. juli 2014 Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 8. juli 2014. Det fremgår af ansøgningsskemaet, at var pensionist og i stand til at benytte offentlig transport, hvorfor Region udbetalte 805 kr., svarende til udgiften til en rejse med Rejsekort fra s bopælsadresse til Station .

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i dagældende bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Det er på baggrund af oplysningerne i s ansøgningsskema Patientombuddets opfattelse, at opfylder betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 11, nr. 1.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient kun kan få befordringsgodtgørelse svarende til udgiften for det billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Dette gælder også, selv om patienten har benyttet et dyrere befordringsmiddel. Befordringsmidler kan eksempelvis være tog, bus, færge, privatbil og taxa.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 26.

Det er Patientombuddets opfattelse og praksis, at taksten for Rejsekort kan anvendes, uanset om borgeren har et rejsekort eller ej.

Patientombuddet har ved opslag på www.rejseplanen.dk konstateret, at en rejse for en pensionist med Rejsekort fra s bopælsadresse til Sygehus , , , koster 79,50 kr.

 

Det er på den baggrund Patientombuddets vurdering, at som pensionist var berettiget til en godtgørelse som følger:

 

2 x 79,50 kr. x 7 = 1.113 kr.

Patientombuddet bemærker, at det i denne sammenhæng ikke er muligt for Patientombuddet at tage højde for eventuelle rabatter, for så vidt angår tidspunktet for de foretagne rejser. Det er hertil Patientombuddets opfattelse, at rabattaksten, som i nogle områder anvendes i bestemte tidsrum uden for myldretiden, kun kan anvendes, hvis det findes dokumenteret, at rejsen er foregået i dette tidsrum.

Patientombuddet ændrer således den afgørelse, der er truf­fet af Region den 8. juli 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus .

Region skal udbetale yderligere 308  kr. til .