Praktiserende læge kan ikke afvise henvisning til fertilitetsbehandling med begrundelse i forældreuegnethed

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Lægehus for den behandling, som modtog den 28. august 2014.

Sagsnummer:

15POB19

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2015

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Lægehus <****> for den behandling, som <****> modtog den 28. august 2014.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling i Lægehus den 28. august 2014.

har blandt andet anført, at man ikke ville hjælpe hende med at få undersøgt, om det var muligt for at blive gravid.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

, der var 18 år, kontaktede den 22. august 2014 Lægehus , idet hun havde haft uregelmæssig menstruation med opkastning ved indtagelse af mad. Hun oplyste endvidere, at hun ikke havde brugt prævention i cirka 1½ år, men at hun endnu ikke var blevet gravid. Hun spurgte, om der var mulighed for at hun kunne have PCOS.

Patientombuddet kan oplyse, at PCOS er en hormonel forstyrrelse, som ses hos 5-10 procent af kvinder i den fødedygtige alder. Forkortelsen PCOS står for Poly Cystisk Ovarie Syndrom. Poly Cystisk betyder mange blærer på ovariet (æggestokken). Syndrom betyder, at en del symptomer er til stede på samme tid.

Den 23. august 2015 kontaktede Lægehus og oplyste, at PCOS ikke kunne udelukkes, men at hun skulle bestille en tid i konsultationen.

Den 25. august 2014 var og hendes kæreste til samtale i Lægehus . Parret havde prøvet at blive gravid igennem cirka 1½ år. Det blev noteret, at var flyttet hjemmefra som 14-årig, og at hun som 16-årig flyttede sammen med sin nuværende kæreste.

Det blev noteret, at man i Lægehus opfattede som umoden, idet hun blandt andet ikke konkret kunne gøre rede for, hvad det kræver at få et barn eller en uddannelse. Det blev endvidere noteret, at kæresten gav udtryk for, at det var svært for at tale om dette, da hun var til en samtale hos en mandlig læge. Man noterede endvidere, at parret indvilgede i, at man ville undersøge nærmere, hvad der kunne gøres.

Den 28. august 2014 kontaktede man fra Lægehus og oplyste, at man efter konference med en anden læge vurderede, at ikke burde få børn på nuværende tidspunkt.

Af udtalelse til sagen fra Lægehus fremgår det, at man havde set med henblik på udredning for barnløshed, og at man under de indledende samtaler blev opmærksom på bekymrende forhold vedrørende forældreegnetheden. På baggrund af konferering med en kollega vurderede man, at det ikke var relevant at henvise til yderligere udredning på daværende tidspunkt. Efterfølgende anbefalede man og hendes kæreste at kontakte kommunen med henblik på at få hjælp til at blive bedre rustet til forældrerollen.

Af § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1345 af den 27. november 2013 om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion fremgår det, at den sundhedsperson, der henviser til behandling med kunstig befrugtning, efter samtykke ved henvisningen kan gøre opmærksom på, at der kan være tvivl om kvindens eller parrets evner til at drage omsorg for et barn efter fødslen.

Af § 2 fremgår det, at den sundhedsperson, der har ansvaret for fertilitetsbehandlingen, inden behandlingen iværksættes, kan foretage en forældreevnevurdering, og at den sundhedsperson, der er ansvarlig for fertilitetsbehandlingen, kan foranledige en undersøgelse i Statsforvaltningen af kvindens eller parrets evne til at drage omsorg for et barn efter fødslen.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det efter bekendtgørelsens bestemmelser alene er den sundhedsperson, der er ansvarlig for fertilitetsbehandling, der kan foretage en forældreevnevurdering eller kan iværksætte en forældreevnevurdering i Statsforvaltningen, og at en praktiserende læge ikke kan afvise en henvisning til fertilitetsbehandling på baggrund af den praktiserende læges tvivl om parrets evne til at drage omsorg for et barn efter fødslen.

Det er herefter Patientombuddets vurdering, at man i Lægehus ikke kunne afvise at henvise til fertilitetsbehandling.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog i Lægehus den 28. august 2014 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.