Relevant at foretage blodtransfusion på trods af patientens generelle afvisning

Styrelsen for Patientsikkerhed finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus for indhentelse af informeret samtykke fra den 22. september 2014.

Sagsnummer:

15SPS82

Offentliggørelsesdato:

8. januar 2016

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientsikkerhed finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus <****> for indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 22. september 2014.

Klagen

Der er klaget over følgende:

  • At der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt samtykke i forbindelse med behandlingen af på Afdeling 1, Sygehus , den 22. september 2014.

har blandt andet anført, at der på trods af s forhåndstilkendegivelse om ikke at ville modtage blod, blev foretaget blodtransfusion efter en faldulykke.

Begrundelse

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 19. september 2014 blev 67-årige indlagt på Afdeling 2, Sygehus , idet han var faldet igennem taget på et hønsehus. I forbindelse med behandlingen blev der blandt andet ordineret EPO.

Den 22. september 2014 kl. 14.20 blev det konstateret, at blodprocenten var lav, og det blev besluttet, at den skulle forsøges hævet til mellem 4,3 og 4,5. Det blev desuden vurderet, at der var risiko for øget blødningsrisiko i hjernen, hvorfor det blev besluttet, at der skulle foretages en blodtransfusion. Det blev i tilknytning hertil noteret, at var bevidstløs og derfor ikke kunne give sin accept hertil. Det fremgår, at der var en dialog mellem sundhedspersonalet og s pårørende vedrørende accept til behandlingen, idet hans pårørende oplyste, at han ikke ønskede at modtage blod. 

Kl. 16.44 fik foretaget en blodtransfusion.

Styrelsen kan oplyse, at det af sundhedslovens § 15 fremgår, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens samtykke hertil. Videre fremgår det af sundhedslovens § 24, stk. 1, at en behandling, der indebærer transfusion af blod eller blodprodukter, ikke må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.

Videre fremgår det af bestemmelsens stk. 2, at patientens afvisning af at modtage blod eller blodprodukter skal være givet i forbindelse med den aktuelle sygdomssituation, og afvisningen skal være baseret på information fra sundhedspersonen om de helbredsmæssige konsekvenser af at undlade tilførsel af blod eller blodprodukter ved behandlingen.

Styrelsen kan videre oplyse, at det af sundhedslovens § 19 fremgår, at såfremt en patient, der midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke eller er under 15 år, befinder sig i en situation, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse eller for på længere sigt at forbedre patientens chance for overlevelse eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen, kan en sundhedsperson indlede eller fortsætte en behandling uden samtykke fra patienten eller fra forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende eller værge.

Styrelsen kan endvidere oplyse, at behandling med blodfortyndende medicin bevirker, at der forekommer øget risiko for blødning. Ved akut blødning er blodtransfusion nødvending for at undgå skader på vitale organer, hjerne, hjerte og nyrer. Styrelsen kan endeligt oplyse, at behandling med EPO medvirker til at forbedre kroppens evne til at danne blod. 

Det er styrelsens vurdering, at der blev indhentet et tilstrækkeligt samtykke fra i forbindelse med blodtransfusionen.

Styrelsen lægger i den forbindelse blandt andet vægt på, at befandt sig i en livstruende situation, hvor øjeblikkelig behandling var påkrævet for hans overlevelse, hvorfor behandling kunne iværksættes uden samtykke.

Styrelsen har desuden lagt vægt på, at s afvisning af at modtage blod var en generel afvisning, der ikke blev givet i forbindelse med den aktuelle behandling den 22. september 2014. Der er videre lagt vægt på, at var bevidstløs under behandlingen, hvorfor han ikke kunne tage stilling til de helbredsmæssige konsekvenser af at afvise tilførsel af blod i den pågældende situation.

Det er ligeledes styrelsens vurdering, at det var relevant at foretage blodtransfusion hos , idet han var i behandling med blodfortyndende medicin og idet der tidligere i forløbet var forsøgt behandling med bloddannende medicin.

På denne baggrund finder styrelsen, at indhentelse af samtykke til den behandling, som modtog den 22. september 2014 på Afdeling 1, Sygehus , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.