Tandklinik får ikke kritik for rodbehandling og for fremstilling af bideskinne

Trods god og grundig behandling lykkes det ikke altid at redde en tand. Veldokumenteret journal er vigtig ved lange og besværlige forløb.

Sagsnummer:

20SFP36

Offentliggørelsesdato:

21. april 2020

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra . 

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 23. maj 2014 til den 20. oktober 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • om s første store kindtand i højre side af overkæben (6+) blev tilstrækkeligt og relevant behandlet.

  • om 6+ blev relevant og tilstrækkeligt rodbehandlet, herunder om den burde have været rodbehandlet på et tidligere tidspunkt.

  • om det var relevant at fik en bideskinne. 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

, 35 år, henvendte sig hos tandklinikken den 23. maj 2014, hvor hun fik foretaget plastfyldning af to flader på 6+.

Den 11. juni 2014 mødte atter hos for at få pudset en lille kant på 6+.

Den 15. juli 2014 mødte igen i klinikken, da hun havde smerter ved 6+. Der blev lavet røntgenoptagelser af 7+ og 6+, ligesom der blev foretaget en objektiv undersøgelse af tænderne.

Den 1. august 2014 havde atter smerter ved 6+. Hun havde ikke haft gavn af smerteindlæg. Hun havde også fået hovedpine samt smerter i den anden side af munden. Hun blev opfordret til at forsøge med en bideskinne og instrueret i fysioterapeutiske øvelser, ligesom hun fik ordineret en kur med smertestillende tabletter i form af Ibumetin 400 mg. i 10 dage.

Den 1. juni og 29. september 2015 henvendte sig atter hos pga. smerter ved 6+ samt en fornemmelse af konstant spænding ved tanden. Smerten trak fra kæben og op i tindingeregionen, ofte som hovedpine.

Den 7. oktober 2015 fik udleveret en bideskinne.

Den 11. januar 2016 kontaktede igen. Hun havde fortsat smerter ved 6+, men var glad for bideskinnen.

Den 7. juni 2016 var hos til statusundersøgelse. Hun oplevede gener ved 6+ i form af en fornemmelse af, at der sad noget i klemme ved tanden. Tanden var ikke øm, men der var en anden fornemmelse ved tanden end ved de øvrige tænder. Hun brugte bideskinnen sporadisk og blev opfordret til at bruge den noget mere.

Den 15. juni 2017 var hos til statusundersøgelse igen. Hun havde fortsat symptomer fra 6+, som forværredes i løbet af dagen og vekslede fra dag til dag i styrke og intensitet. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, men ikke fundet nogen udløsende årsag.

Den 2. august 2017 fik ilagt smerteindlæg i 6+ hos . Der var fortsat ikke nogen udløsende faktor til symptomerne at se, og hun blev informeret om, at der kunne være nogle brudlinjer i tanden, der ikke kunne ses. Det blev aftalt, at smerteindlæggende skulle ligge i tanden i 4 uger. Hun blev desuden oplyst om, at det kunne ende med, at tanden skulle trækkes ud.

Den 29. august 2017 var til samtale hos omkring 6+. Det blev aftalt at foretage en rodfyldning af tanden.

Den 5. september 2017 fik påbegyndt rodbehandlingen af 6+ hos .

Den 26. september 2017 blev tanden renset. Den var ikke øm, der var ingen pus, men tyggemusklerne i højre side var ømme. blev derfor instrueret i nogle øvelser, hun skulle lave hjemme.

Den 19. oktober 2017 blev rodfyldningen færdiggjort.

Den 20. oktober 2017 ringede til , da hun følte, at der var noget galt med tanden efter rodfyldningen dagen i forvejen. Den føltes øm og følsom, hvis hun bankede let på den. Hun blev rådet til at skåne tanden i et par dage og se tiden an. Hvis ikke smerten aftog, skulle hun kontakte klinikken igen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere , for behandlingen

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at rodbehandlingen af 6 + ses veludført på røntgenbillederne. Der blev anvendt almindelig anerkendte procedurer til rodbehandlingen. Rodkanalerne var trange og kalkudfyldte, hvilket vanskeliggjorde rodbehandlingen. Den 19. oktober 2017 blev der ved rodfyldningen oplyst om, at prognosen for den ene rodkanal var tvivlsom, da den på grund af forkalkninger ikke kunne udfyldes helt til rodspidsen. blev på et senere tidspunkt oplyst om, at det efterfølgende kunne blive aktuelt med en rodspidsamputation eller udtrækning af tanden. Styrelsen kan oplyse, at rodbehandling er en belastende behandling for alle tænder.
  • at forsøgene på at dulme s symptomer med beroligende medicinindlæg anses som en faglig anerkendt procedure.
  • at havde ømme tyggemuskler, smerter i højre side af overkæben, slid af fronttænderne, og at musklerne var ømme ved berøring. Indikationen for en bideskinne var derfor til stede, da formodningen var, at hun led af slid i begge kæbeled samt deraf følgende muskelspændinger i højre side af kæben.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 23. maj 2014 til den 20. oktober 2017 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed