Lægehus får kritik for mangelfuld udredning og opfølgning på brystsmerter

Lægehus får kritik for ikke at have undersøgt, udredt og behandlet en kvindelig patient med diabetes for akut opståede brystsmerter ved anstrengelse. Akut opståede bryst-smerter kræver opmærksomhed, da tidlig behandling gør prognosen betydeligt bedre.

Sagsnummer:

20SFP42

Offentliggørelsesdato:

11. maj 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Lægehuset for behandlingen i perioden den 8. oktober til den 18. oktober 2018.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra . 

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Lægehuset , i perioden fra den 8. oktober 2018 til den 31. maj 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog tiltrækkelig undersøgelse og behandling for sine brystsmerter.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 8. oktober 2018 henvendte 58-årige sig til Lægehuset , da hun oplevede brystsmerter ved fysisk aktivitet. fik en tid til en EKG-måling, og under konsultationen angav igen, at hun havde brystsmerter og rygsmerter. Det blev aftalt, at skulle tage sin temperatur hjemme og fik en ny tid den 10. oktober 2018 til at få taget blodprøver med henblik på også at få målt sit infektionstal.

Ved en konsultation den 18. oktober 2018 angav , at hun fortsat havde brystsmerter.

I perioden fra den 2. november 2018 til den 31. maj 2019 blev tilset i Lægehuset flere gange med henblik på at få taget blodprøver, få svar på blodprøver, optimere diabetes- og kolesterolbehandling samt samtaler om stress og udbrændthed, smerter, væske og hævelse i særligt hænder og fødder og hårtab.

var kendt med type 2 diabetes.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende blev indlagt akut med smerter i brystet, fik 2 ballonudvidelser i hjertet og fik indsat 2 stents.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægehuset for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at anamnesen (sygehistorie) er en betydelig del af undersøgelsen af en patient med brystsmerter. Der skal spørgers til smerteudvikling, lokalisering af smerter, varighed og hyppighed. Derudover skal der spørges til arvelig disposition, rygestatus, vægtstatus, eventuelle kroniske lidelser, hvor sukkersyge er en meget væsentlig faktor. Forhøjet kolesterolindhold i blodet (hyperkolesterolæmi) og forhøjet blodtryk er andre væsentlige faktorer.
 • at man skal være særligt opmærksom ved brystsmerter hos diabetikere, da de kan have vage eller atypiske symptomer. Dette er endnu mere fremtrædende hos kvinder.
 • at brystsmerter ved aktivitet kan tyde på en forkalkning i blodårene i hjertet, og risikoen herfor øges, hvis patienten har sukkersyge og forhøjet kolesteroltal
 • at patienter med akutte og uafklarede smerter i brystet, som ikke kan udelukkes at være kardielt betinget, skal indlægges akut og udredes yderligere
 • at henvendte sig til Lægehuset den 8. oktober 2018, hvor hun angav, at hun havde brystsmerter ved anstrengelse. Der blev foretaget en EKG-måling, som ikke viste tegn på en blodprop.
 • at henvendte sig til Lægehuset igen den 18. oktober, hvor hun angav, at hun fortsat havde brystsmerter
 • at der ikke foreligger dokumentation for, at under konsultationerne den 8. og 18. oktober 2018 blev orienteret om eventuelle faresignaler vedrørende brystsmerter og hvad hun skulle gøre, hvis hun fik brystsmerter. Derudover fremgår det ikke af anamnesen fra konsultationerne, at blev spurgt ind til blandt andet smerteudvikling, lokalisering af smerter, varighed, hyppighed og arvelige dispositioner.
 • at ikke blev undersøgt og behandlet i forhold til sine klager over brystsmerter, og at hun i forbindelse med sine klage over brystsmerter ikke blev viderehenvist til yderligere udredning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra 8. oktober til den 18. oktober 2018 i Lægehuset , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed