Sygehus får kritik for forkert diagnose og behandling ved brud på overarmsknogle

Sygehus får kritik for fejlvurdere et brud ved alene at beskrive det som et brud på overarmsknoglen, selvom det billeddiagnostiske materiale tilmed viste en beskadigelse af ledfladen på den yderste ende af overarmsknoglen samt en betydelig fejlstilling af bruddet. Et sådant brud børbehandles med et operativt indgreb, hvilket ikke skete.

Sagsnummer:

20SFP53

Offentliggørelsesdato:

23. juni 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi, Røntgen (radiologi), Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen i Fælles Akutmodtagelse, Ortopædkirurgisk Afdeling og Radiologisk Afdeling i perioden fra den 28. januar til den 1. februar 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i Fælles Akutmodtagelse, Ortopædkirurgisk Afdeling og Radiologisk Afdeling, , i perioden fra den 28. januar til den 1. februar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at det blev overset, at overarmsknoglen var beskadiget og sad forkert i forbindelse med et brud på albuen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

, 13 år, blev den 28. januar 2019 undersøgt i Fælles Akutmodtagelse, , da han var faldet ned på sin højre arm og havde stærke smerter i albuen. Der blev foretaget en røntgenundersøgelse af armen, der blev lagt i gips, og der blev givet en tid til en kontrolrøntgenundersøgelse, da man havde fundet et brud på overarmsknoglen.

Den 30. januar 2019 var til kontrol på Ortopædkirurgisk Afdeling, hvor der blev foretaget en klinisk undersøgelse samt en røntgenundersøgelse. Billederne fra røntgenundersøgelserne blev desuden tolket af Radiologisk Afdeling.

blev igen set til kontrol på Ortopædkirurgisk Afdeling den 1. februar 2019.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Fælles Akutmodtagelse, Ortopædkirurgisk Afdeling og Radiologisk Afdeling, , for behandlingen i perioden fra den 28. januar til den 1. februar 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at fik foretaget røntgenundersøgelser af sin højre arm den 28. januar, den 30. januar og den 1. februar 2019, og at det fremgår af både journalen fra Fælles Akutmodtagelse og Ortopædkirurgisk Afdeling samt af røntgenbeskrivelserne fra Radiologisk Afdeling, at der var tale om et brud på overarmsknoglen (epikondyl fraktur)
  • at styrelsen til brug for vurdering af sagen har indhentet billedmateriale fra røntgenundersøgelserne fra den 28. januar, den 30. januar og den 1. februar 2019, hvoraf man på en sideoptagelse kan se et brud på overarmsknoglen og tilmed en beskadigelse af ledfladen på den yderste ende af overarmsknoglen samt en betydelig fejlstilling af bruddet (lateral humerus kondyl fraktur)

Styrelsen bemærker, at der på optagelsen taget forfra af armen kun ses en mindre afsprængning, hvorfor det herudfra alene kan være svært at stille den korrekte diagnose af skaden på armen. Dog bemærker styrelsen, at det tydeligt ses på sideoptagelsen, at skaden er større og også involverer ledfladen samt en fejlstilling af bruddet.

  • at Fælles Akutmodtagelse og Ortopædkirurgisk Afdeling på baggrund af en korrekt stillet diagnose af bruddet burde have indstillet til en operation, idet brud, der involverer beskadigelse af ledfladen og en betydelig fejlstilling, bør behandles med et operativt indgreb.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 28. januar til den 1. februar 2019 i Fælles Akutmodtagelse, Ortopædkirurgisk Afdeling og Radiologisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed